Biogas

 

Biogas.

BG.Murer har erfaring indenfor opførelse af biogasanlæg.

I Danmark produceres det meste biogas ved, at biomasse – i form af husdyrgødning og andet organisk affald – pumpes ind i en iltfri reaktortank. Biomassen indeholder organisk stof, som spises af bakterier, der udleder gas.
Udnyttes biogassen direkte som brændstof i for eksempel en gasgenerator, der kan producere el. Gasgeneratoren kræver køling, der medfører opvarmet kølevand. Via en varmeveksler overføres varmen i kølevandet til vand, der kan anvendes som fjernvarme til opvarmning af boliger og kontorer eller til industriproduktion. Det er det vi i daglig tale betegner som kraftvarmeproduktion.
Bakterierne i biogasreaktoren ikke kan fortære mere af det organiske stof, pumpes biomassen ud af reaktoren og kan derefter anvendes som gødning